Få rytmik i jeres hus så legen svinger for alle aldersgrupper.

Rytmik for Børn laver rytmikforløb i daginstitutioner. Det kan være rytmikforløb med forskellige børnegrupper, på tværs stuer eller for hele stuen, forløb for personalegrupper eller inputs til forældremøder.

Rytmik er helhedsorienteret for hele barnets udvikling og kan bruges både hvis man ønsker at have fokus på motorik, sprog og fællesskab.

Rytmik rummer alle læringsmiljøer og kan bruges som inspiration til videre pædagogisk arbejde. Rytmik er leg og musik i børnehøjde og stimulerer alle sider af barnets naturlige udvikling.

“Rytmik er en fælles kultur
-en måde at være sammen på”

Rytmik er:

– Et enkelt og kreativt fællesskab, som støtter barnets udvikling på en sund og kærlig måde.

– Rytmik er vildt og hurtigt og blidt og stille. Og balancere dynamisk på børnenes præmisser.

– I rytmikken ser vi det enkelte barn og gruppen og støtter barnets naturlige udvikling.

– Rytmik er fokuseret på fællesskab som er givende for barnets mange udviklingstrin.

– I rytmikken bruges fantasien, den voksne sætter rammen og børnene er medskabere af legen..

– Rytmik rummer alle læringsmiljøer og er et pædagogisk redskab.