Musik er kommunikation

Hos Rytmik for Børn arbejder vi med musikalitet. Til mange af vores aktiviteter bruger vi sange til at sætte en ramme for fælles aktiviteter. Sangene er med til at sætte en overskuelig ramme, så både børn og voksne ved hvornår aktiviteten slutter og starter. På den måde bliver aktiviteterne lette at forholde sig til. Sangene er også med til at underbygge en forventningskurve om hvad der skal ske i legen. Derfor gentager vi ofte sangene.

At se og blive set

Musikken er med til at skabe fællesskab og oplevelser, mennesker imellem. Det handler om at være tilstede, sammen og der skal være plads til alle.  Børnene er med til at bestemme hvad der skal gøres, i de forskellige lege. Vi lærer af at se på hinanden og hinandens idéer samtidig med at det enkelte barn bliver set. Tør man ikke komme med en idé første gang, så gør man måske anden eller tredje gang vi leger en leg. I legenes genkendelighed opstår en tryghed som giver børnene mod og selvtillid til at bidrage med egne idéer.

Musikken undersøtter barnets egen rytme

Vi bruger trommer og rytmer til at understøtte børnene bevægelser. Mange kender til at når der er musik, begynder børn instinktivt at bevæge sig eller danse. Det er stimulerende at høre trommen spille i takt til at man hopper. Da børns egenrytme er hurtigere end voksnes, arbejder vi med rytmer til bevægelsessangene som passer til børns rytmer. Hvert enkelt barn er særligt, på hver deres måde og hver deres udviklingstrin. Hos os gælder det derfor ikke om at lære bestemte koreografier, men at skabe et rum til motorisk udvikling på den enkeltes præmisser.

Det er kedeligt at lære, men sjovt at lege

I undervisningen af børn fra 1-7 år arbejder vi ikke med musikalske færdigheder, i den betydning at børnene ikke lærer at spille “korrekt” og spille fastlagte rytmer. Vi arbejder i stedet med en styrkelse af barnets naturlige musikalitet. Det handler om at lære og oplve forskellige musikalske elementer, som for eksempel dynamik, udtryk og tone højder. Det er med til at give en grundlæggende musikalitet til at bygge videre på når barnet motorisk og bevisthedmæssigt er klar til at kunne spille et instrument.